Look Around !
14 May by Jai

เก็บงานศิลปะเล็กๆ ระหว่างทางใน Tokyo ก่อนเดินทางกลับบ้าน มองตรงไหน ไม่ว่าระหว่างทางที่เราเดิน ตรอก ซอก ซอย หน้าบ้าน หน้าประตู ข้างบ้าน บ้านเมืองเค้าจะมีสีสันเล็กๆ ให้ชวนมองว่าน่ารักได้ตลอดทางจริงๆเชียวหละ :)